Allt började med Molly

– Man måste leva i den värld man lever i!

Det säger Molly Skarin som var den som startade förskolan Kokalite 1992.

Eller snarare knoppade av den förskolan som då hette Fabriksvägen och som drivits i kommunal regi sedan 1989.

Namnet Kokalite kommer från det soldattorp som ligger på tomten på Allévägen och enligt sägnen sägs själva namnet vara påhittat av en av männen som bodde i stugan. Han var inte nöjd med att han fick gå hungrig på grund av sin tjattrande hustru, och tyckte att hon skulle sluta att prata så mycket och istället börja koka lite.

Molly Skarin var en av förgrundsgestalterna och var med och skapade Pysslingen som blev starten för det system med blandat ägarskap som finns nu.

På Kokalite har man alltid varit mycket tydlig med att ha fokus på barnen och att betona allas lika värde och värnat om barnens rätt till en föränderlig framtid. Det synsättet har inte bara resulterat i hur förskolorna i Sollentuna drivits, utan även utmynnat i ett mångårigt engagemang för fadderbarn i Sydafrika.

Molly har som ägare egentligen aldrig varit intresserad av det administrativa utan har hela tiden koncentrerat sig på arbetet med barn.

– Jag ville jobba med barnen så jag anställde tidigt en som skötte det andra.

För Molly har det inte bara varit viktigt att ta hand om barnen, utan även personalen som hon har månat mycket om. Hon har hela tiden försökt att locka ut det bästa hos varje person, såväl vuxen som barn.

Hon ser ljust på framtiden och den snabba tekniska utvecklingen som sker nu.

– Nu ska alla ha paddor. Till och med småbarn. Och det är bra. Jag välkomnar det nya. Men det gäller att få ihop det med det gamla. Man måste ju leva i den värld som man lever i.