Öppettider

Öppettider
Förskolans verksamhet är anpassad till vårdnadshavarnas behov och livssituation. Förskolan ska finnas där för barnen oavsett om föräldrarna arbetar tidiga morgnar eller sena eftermiddagar och vi följer därför kommunens riktlinjer för öppettider. För närvarande är öppettiderna 7.00–17.00.

Köregler
Ställ dig i kö via Sollentuna kommuns hemsida