Kontakt

Kokalite
Allévägen 120, Sollentuna
Postadress: Box 150 50, 104 65 Stockholm

Rektor:
rektor@kokaliteforskola.se
0707-89 75 88

Avdelningar:
Prinsessan: 0707-90 70 23
Prinsen: 0707-90 70 83
Borgen: 0707- 90 05 47
Riddaren: 0707-90 70 47
Draken 0707-63 02 52
Före 7.30 och efter 16.30: 0707-90 70 23