Styrdokument

Förskolans styrdokument heter Lpfö 18. Förskolan är även under skollagen och det finns vissa punkter i den som behandlar förskolans verksamhet. Sverige har även skrivit under FN:s barnkonvention. Nedan finns länkar till dessa.

https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolanhttp://unicef.se/barnkonventionen

http://unicef.se/barnkonventionen