Kokalite Förskola

Vad är unikt på Kokalite?

Kokalite är en av Sveriges första fria förskolor och namnet kommer från det K-märkta lilla röda huset som ligger på vår gård. Kokalitehuset rymmer ett litet bibliotek och en bostad med inredning anpassad i barnnivå från början på 1900 talet där barnen kan leka och klä ut sig.

Vi har stora lokaler och en fantastisk utegård som inbjuder till mängder av lek och grovmotorisk träning och vi har flera lekparker och riktig skog i vår närhet. Dessa förutsättningar gör att vi bedriver en stor del av vår pedagogiska verksamhet utomhus och besöker skogen varje vecka. Flera av våra erfarna pedagoger brinner för utomhuspedagogik och har arbetat upp en struktur där förmågor som självständighet, påklädning, motorik och att känna sig trygg ute i naturen blir självklarheter för våra barn.

Vi arbetar aktivt för att få barn och pedagoger medvetna om vad som skapar god hälsa. Teman kring mat, rörelse, vila och välbefinnande är återkommande. Vi har en egen kock som bakar bröd och lagar all mat från grunden. På vår gård har vi bärbuskar och odlingslådor där barnen får delta, se och lära sig var maten kommer ifrån.

Vi har en stabil, välutbildad personalgrupp med bred kompetens och många olika kulturer och språk representerade. Det är naturligt för oss att alltid arbeta språkutvecklande och böcker, sånger, rim och ramsor spelar en stor roll i vårt dagliga arbete. Även kultur och skapande får ett stort utrymme i vår pedagogiska verksamhet där det finns en ateljé på varje avdelning. Två dagar per vecka har vi tvärgrupper med åldersanpassade aktiviteter för respektive grupp.

Vi är en relativt stor traditionell förskola som månar om att behålla den familjära ”Kokaliteandan” där alla blir sedda, känner glädje, trygghet och gemenskap. Barns lek och nyfikenhet är grunden för allt lärande och ”utan spaning ingen aning” är ledord som varit med från starten 1992! 

Välkommen att boka en personlig visning av vår fina förskola!