Grindstugan Förskola

Att lära ska vara roligt! I barnets nyfikenhet ligger en naturlig lust att upptäcka, fundera, undersöka och bekräfta. Det tar vi fasta på. I skolarbetet ska både elever och lärare våga använda fantasi, kreativitet, kunskap och sunt förnuft. Så utvecklas barnet att bli trygg i sig själv och så utvecklas skolan till en trygg plats.

De första åren i skolan läggs stor vikt vid svenska språket och matematik, men inte för att bara kunna läsa och räkna. Det är minst lika viktigt att förstå och att kunna använda sina kunskaper.

I matematiken får barnen arbeta omväxlande praktiskt och teoretiskt. Olika läsprojekt ger eleven inblick i böckernas värld och de oändliga äventyr som väntar där.

Alla elever har en individuell utvecklingsplan och varje elev får det stöd den behöver. Det ser vi till.